Tarieven

Oriënterend adviesgesprek (30 min)

Gratis

Gezond op weg pakket

  • intakegesprek van 60 minuten
  • 1e consult/voedingsadvies van 45 minuten
  • 7 consulten van 30 minuten
  • € 295,00

Vervolgtraject

  • 8 consulten van 30 minuten
  • € 210,00

Stok achter de deur traject (alleen wegen)

  • 16 weegconsulten van 15 minuten
  • € 225,00

*trajecten worden per afspraak gefactureerd.

Losse consulten van 30 minuten

  • € 30,00

Losse weegconsulten van 15 minuten (alleen wegen)

  • € 15,00

Vergoeding zorgverzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten vanuit de aanvullende verzekering. Dit staat dus los van het eigen risico. Klik op onderstaande link en kijk in het overzicht of jouw zorgverzekeraar een aanvullende vergoeding biedt voor begeleiding door een BGN-gewichtsconsulent.

https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering